زمایش مدفوع (دید مستقیم و کشت)

 • نیاز به ناشتایی ندارد.
 • تعداد نمونه:اگر بیش از یک نوبت درخواست شده حداقل به فواصل ۱ روز در میان نمونه تهیه شود نباید بیش از یک نمونه در روز تحویل شود.
 • مقدار نمونه: یک سوم تا یک دوم حجم ظرف              
 • زمان تحویل نمونه: در ساعات فعالیت آزمایشگاه ۷:۳۰ صبح الی ۷:۳۰ بعدازظهر.
 • نحوه گرفتن نمونه :نمونه بطورمستقیم و یا از یک سطح تمیز به داخل ظرف منتقل شودخارج ظرف به هیچ وجه آلوده نشود.
 • نمونه با آب یا ادرار مخلوط نشود . آلودگی با محیط مثل خاک ،مواد گیاهی و مواد شوینده و  کف توالت صورت نگیرد.
 • قسمتهای شل ،حاوی خون یا بلغم برای بررسی بهتر میباشد.
 • در صورت مشاهده انگل به مسئول پذیرش اطلاع داده شود.
 • برای نمونه های اسهالی و خونی در حداکثر نیم ساعت و نمونه های عادی حداکثر ۲ ساعت  به آزمایشگاه ارسال شود در غیر اینصورت در محل خنک ( در یخچال و یا در کنار کیسه یخ) نگه داری شود.
 • پرهیز دارویی و غذایی:۱۵روز قبل از آزمایش از مصرف روغن کرچک یا معدنی بیسموت ،شربت منیزیم ،داروهای ضد اسهال ،ماده حاجب و آنتی بیوتیکها پرهیز شود

 

جهت آزمایش خون مخفی در مدفوع

 1. از ۲- ۳ روز  قبل مواد زیر مصرف نشود:گوشت قرمز،سبزیجات خام ،قارچ،ترب، تربچه ، قارچ ریال کلم بروکلی ، گل کلم ،برخی میوه ها مثل پرتقال ، موز ،انگور، طالبی ،گرمک ، خربزه  و مصرف داروهای ضد التهابی، استروییدی اجتناب شود.
 2. از ورود خون از منشا دهان مثلا به دنبال مسواک زدن و یا مخلوط شدن مدفوع با خون قاعدگی اجتناب شود

زمان مراجعه جهت گرفتن جواب: ۱ روز پس از تحویل آخرین نمونه مدفوع ودر مورد کشت حداقل ۷۲ ساعت بعد می باشد.