به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ فروردین ماه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نسبت به...

ادامه مطلب