عنوان مرکز

شعار یا توضیح مرکز

معرفی و خدمات

در راستای ارائه خدمات پژوهشی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی جهاد دانشگاهی واحد قزوین با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی با نرخ های مصوب بخش عمومی در سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نمود.
از جمله خدمات و مزیت های این آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • آزمایشات هورمون با روش فلورسنت و با بهره گیری از دستگاه Mini-vidas و کیت های پیشرفته با ضریب خطای بسیار پایین انجام می شود.
 • آزمایشات هموتولوژی با بهره گیری از دستگاه پیشرفته Sysmex xs800i با روش فلورسنت فلوساتیومتری و به صورت فول دیف می باشد.
 • بخش آنالیز اسپرم با بهره گیری از روش های اختصاصی رنگ آمیزی تا سه مرحله و نمونه گیری در محیطی مناسب با امکان حضور زوجین.
 • انجام آزمایشات بیوشیمی با بهره گیری از دستگاه اتوآنالایزرتمام اتوماتیک BT3000

تمامی خدمات ارائه شده در این آزمایشگاه برای اولین بار در استان قزوین و با تعرفه های بخش عمومی و به میزان ۵۰% کمتر از تعرفه های خصوصی با استفاده از پرسنل مجرب و متعهد انجام می گردد.
بخش های مختلف ازمایشگاه:

 • هماتولوژی  دستگاه sysmex xs800i
 • بیوشیمی:دستگاه bt 3000
 • هورمون شناسی:دستگاه لیازون
 • ادرار و انگل
 • میکروب شناسی
 • سرولوژی
 • اندرولوژی

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد