بانک خون بندناف رویان

سلامتی هم قابل پس انداز است.

بند ناف ساعات کار

همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۴