درباره پزشک

دکتر سید حسن نیک نژاد حسینی/فوق تخصص طب فیزیک و توانبخشی و الکترودیاگنوزیس

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 15:00 - 19:00
دوشنبه 15:00 - 21:00
چهارشنبه 15:00 - 21:00

فوق تخصص طب فیزیک و توانبخشی و الکترودیاگنوزیس ؛ از پزشکان مرکز درمان جهاد دانشگاهی
جهت نوبت گیری ازطریق صفحه رزو نوبت و یا شماره تماس 33242335 اقدام فرمایید.