مجتمع درمانی جهاد دانشگاهی استان قزوین در تیر ماه 1392 با تاسیس اولین مرکز تله مدیسین درمان ناباروری کشور فعالیت خود را در دو بخش آزمایشگاه پاتوبیولوژی و کلینیک درمان ناباروری آغاز کرد.در ادامه خدمات درمانی دیگری نیز به این مجموعه اضافه شد که شامل موارد زیر می باشد:

  • بانک خون بندناف رویان
  • مرکز فیزیوتراپی
  • طب فیزیکی و نوار عصب و عضله
  • شیمی درمانی

چرا مرکز درمان جهاددانشگاهی؟

ارائه خدمت در 6 حوزه درمانی شامل:آزمایشگاه پاتوبیولوژی،بانک خون بندناف،مرکز زنان و درمان ناباروری،طب فیزیک و نوار عصب و عضله،شیمی درمانی

ارائه خدمت در بخش های آزمایشگاه و فیزیوتراپی با تعرفه نیمه دولتی(50 درصد کمتر از تعرفه عادی)

استفاده از بروز ترین دستگاه ها و ه کارگیری مجرب ترین پرسنل جهت اطمینان خاطر شما

بیمه‌های طرف قرارداد