خدمات کلینیکی

دکتر سیدحسن نیک نژاد حسینی:
جناب آقای دکتر سید حسن نیک نژاد حسینی دارای بورد تخصصی نوار عصب و عضله طب فیزیکی و توانبخشی به ارائه خدمات نوار عصب و عضله و طب فیزیکی و توانبخشی در مرکز درمان جهاد دانشگاهی میپردازند.

دکتر یزدان ظفری:
جناب آقای دکتر یزدان ظفری دارای مدرک فوق تخصص آنکولوژی خون به ارائه خدمات زیر در مرکز درمان جهددانشگاهی قزوین میپردازند:

  • نمونه برداری مغز استخوان
  • آزمایشات و اقدامات قبل از پیوند مغز استخوان
  • تشخیص و درمان انواع بیماری های خون
  • تشخیص و درمان انواع سرطان های بالغین