درباره پزشک

دکتر مرضیه بیگم سیاهپوش/ متخصص طب سنتی ایرانی

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
دوشنبه 08:00 - 10:00

متخصص طب سنتی ایرانی  و از پزشکان مرکز درمان جهاد دانشگاهی
جهت نوبت گیری ازطریق صفحه رزرو نوبت و یا شماره تماس 33242335 اقدام فرمایید.