آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی جهاددانشگاهی قزوین با به روز ترین و مجهز ترین دستگاه ها با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی دقیق و با کیفیت با نرخ های مصوب بخش نیمه دولتی(50 درصد پایین تر از تعرفه عادی) شروع به فعالیت نمود.

از جمله خدمات و مزیت های آزمایشگاه پاتوبیولوژی جهاددانشگاهی استان قزوین می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • آزمایش های هورمونی با بهره گیری از دستگاه ها و کیت های پیشرفته انجام می شود
  • آزمایش های هماتولوژی با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته با روش فلورسنت فلوساتیومتری و به صورت فول دیف است. بخش آنالیز اسپرم با بهره گیری از روش های اختصاصی رنگ آمیزی تا سه مرحله و نمونه گیری در محیطی مناسب با امکان حضور زوجین است.
  • انجام کلیه آزمایش های بیوشیمی با بهره گیری از دستگاه های به روز و پیشرفته